Akadenia Redukcji Stresu Gdańsk - Gutral - Odporność na Stres

Redukcja stresu

Warszaty i zajęcia redukcji stresu

Program „STRES NATYCHMIASTOWA POMOC…” przygotowany jest z myślą o wszystkich tych, którzy odczuwają na własnej skórze negatywne skutki długotrwałego stresu. Dla tych, którym ciśnienie związane ze stresem destabilizuje życie i nie pozwala normalnie szczęśliwie funkcjonować. Również dla tych, którzy potrzebują zmian w swoim życiu, a trudno im zrobić pierwszy krok.

Celem programu jest ukazanie uczestnikom nowatorskiego sposobu myślenia, a co za tym idzie, nowego sposobu postrzegania siebie i otaczającego świata. Odmiennego widzenia zmian zachodzących w życiu i wyzwań, które się pojawiają. Proponuję Tobie, abyś spojrzał(a) na siebie z innej perspektywy i obiektywnie ocenił, czy to co robisz do tej pory, sprawdza się i działa? Żebyś zadał sobie jedno kluczowe pytanie: Czy jesteś szczęśliwy? W tym warsztacie będę Ci towarzyszył na drodze odkrywania nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, która Tobie sprzyja i Cię wspiera. Nie obiecuję Tobie cudów ani fajerwerków. Proponuję szczere otwarte spotkanie w atmosferze zrozumienia i szacunku.

Głównym założeniem jest bardzo kompleksowe podejście do tego tematu. Trzeba zdawać sobie sprawę że sam stres jest czubkiem góry lodowej, jest jedynie rezultatem określonego stylu życia. Bez istotnych zmian w tym zakresie nie jest możliwe trwałe zniwelowanie skutków stresu. Istota ludzka funkcjonuje na wielu poziomach: fizycznym (ciało), mentalno-emocjonalnym (rozum, ego emocje) i duchowym (sens życia, wewnętrzny spokój). Jedynie zintegrowana praca, bez pomijania jakiejkolwiek ze sfer życia, może dać zadowalające rezultaty.

Dlatego na warsztacie przede wszystkim zajmuję się profilaktyką i kształtowaniem postaw sprzyjających odporności na stres. Budowaniem wewnętrznej siły w oparciu o uniwersalne zasady, które się wyznaje, w połączeniu z praktycznym zastosowaniem technik i ćwiczeń minimalizujących skutki występowania stresu. Program „STRES NATYCHMIASTOWA POMOC…”, w zależności od potrzeb, może składać się z dwóch odpowiednio skomponowanych części:

 • Teoretycznej – gdzie przedstawione będzie pojęcie stresu w kontekście różnych podejść psychologicznych. Omówione będą procesy biochemiczne i fizjologiczne związane z powstawaniem stresu, jak i sposoby jego niwelowania. Położony będzie nacisk na kluczową rolę, jaką odgrywa świadomość i zmiana stylu życia w kształtowaniu postaw wolnych od napięć i stresu. Dowiecie się również wiele dobrego na temat naturalnych sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem.
 • Praktycznej, gdzie zaprezentowane będą podstawowe techniki pracy z ciałem w formie praktyk uelastyczniających kręgosłup i wzmacniających układ nerwowy i odpornościowy, szczególnie narażone na negatywne wpływy długotrwałego stresu. Poznamy zasady prawidłowego głębokiego oddechu. Zaznajomimy się z technikami uspokajania umysłu. Będziemy obserwować swoje emocje i nauczymy się adekwatnie reagować na „sytuację życiową”. Szereg tych ćwiczeń będzie można wykorzystać bezpośrednio w swoim miejscu pracy, lub w domu bez konieczności stwarzania dodatkowych warunków przestrzennych. Doświadczycie również rozluźniających praktyk relaksacyjnych. Dowiemy się jak radzić sobie z natarczywymi myślami i chaosem myślowym, jak wzmocnić koncentrację i na koniec jak czerpać radość z życia pełnymi garściami!!!

Redukcja stresu Gdańsk – Akademia Redukcji Stresu GUTRAL

W zależności od potrzeb i możliwości czasowo-przestrzennych obydwie części mogą być odpowiednio rozbudowane i tak dopasowane, aby uzyskać optymalne rezultaty i korzyści dla uczestników.

KORZYŚCI dla FIRM i INSTYTUCJI:

 • wzrost wydajności i skuteczności działań,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • spadek zachorowalności wśród personelu,
 • wyższy poziom zadowolenia z pracy i pogłębienie relacji z firmą,
 • polepszenie relacji z przełożonymi, podwładnymi, współpracownikami i klientami.

KORZYŚCI INDYWIDUALNE:

 • uspokojenie chaosu myślowego
 • poprawienie zdolności koncentracji i pamięci
 • rozwój cech charakteru sprzyjających odporności na stres
 • nauka łatwych do powtórzenia w domu, bądź pracy ćwiczeń związanych z rozluźnianiem i puszczaniem napięć, oraz prawidłowym oddechem
 • polepszenie umiejętności radzenia sobie w wymagających sytuacjach
 • nauka technik wyciszenia i uspokojenia umysłu, koncentracji na chwili bieżącej rozumianej jako samoobserwacja myśli i emocji, dająca możliwość bardziej świadomej i zrównoważonej odpowiedzi na bodźce zewnętrzne, bez nawykowych ograniczających reakcji.