Joga akademicka - warsztat z prof Januszem Szopą 10-11.06.23 - Gutral - Akademia Redukcji Stresu

Joga akademicka – warsztat z prof Januszem Szopą 10-11.06.23

Data: 10-11.06.23

Ilość miejsc: 35

Warsztat obejmuje trzy części:

SESJE ASAN – przedstawione zostaną podstawowe zasady biomechaniki, które należy stosować przy wykonywaniu asan. W szczególności omówiona zostanie praca ciała w trzech płaszczyznach ruchu. Przećwiczone zostaną asany, które stanowią zestaw ćwiczeń o różnym stopniu trudności dobrany zgodnie z wiedzą z zakresu nauki o kulturze fizycznej.
RELAKS – Przeprowadzone zostaną sesje relaksacyjne.
WYKŁAD -“Czy starożytni znali metody pokonywania stresu? Techniki starożytne spoza jogi”.

Prof. AWF dr hab. dr h.c. Janusz Szopa

Kierownik Katedry Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego  w Katowicach. Poprzednio – dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką, kierownik Zespołu Dydaktycznego Technik Relaksacyjnych i Jogi w AWF w Katowicach oraz rektor, prorektor, dziekan, dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki,  kierownik Zakładu Technik Relaksacyjnych i Jogi w Politechnice Częstochowskiej. Instruktor relaksacji, ćwiczeń jogi i kinezypsychoprofilaktyki. Posiadacz międzynarodowych dyplomów nauczyciela jogi wg metody Iyengara i Shivanandy. Twórca programów nauczania oraz wykładowca technik relaksacyjnych, kinezypsychoprofilaktyki, jogi, psychosomatyki i zarządzania stresem w polskich i zagranicznych uczelniach wyższych oraz programu kształcenia terapeutów uzdrowiskowych. Współorganizator i wykładowca programów europejskich, rządowych i samorządowych z zakresu rekreacji ruchowej dla osób w wieku dojrzałym. Od lat współpracuje z instytutami jogi oraz uczelniami indyjskimi.  Organizator i wykładowca kursów instruktorskich z zakresu rekreacji ruchowej w oparciu o system fizycznych ćwiczeń jogi. Wypromował około 1000 instruktorów rekreacji ruchowej (jest to tytuł zawodowy w dziedzinie kultury fizycznej) w specjalności hatha joga, kinezypsychoprofilaktyka lub fitness – ćwiczenia psychofizyczne. Współtwórca naukowo-badawczo-szkoleniowego częstochowsko-katowickiego centrum jogi oraz naukowych konferencji o jodze. Kierownik studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa, które ukończyło około 300 słuchaczy. Autor i współautor 3 książek oraz około 75 publikacji naukowych i kilkunastu artykułów popularyzatorskich z zakresu jogi i jej zastosowań w profilaktyce zdrowia, a także około 120 artykułów z zakresu nauk technicznych i nauk o zarządzaniu. Twórca sekcji jogi w Klubie Uczelnianym AZS Politechniki Częstochowskiej, Koła Naukowego Joga w AWF Katowice, współtwórca Stowarzyszenia Jogi Akademickiej (wiceprezes), Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara (wiceprezes 2003-2008) oraz innych organizacji zajmujących się promocją jogi.

HARMONOGRAM:

Sobota 10 czerwca:

13:30 – 15:00 – sesja I praktyki hatha jogi

15:00 – 16:30 – przerwa

16:30 – 18:00 – sesja II praktyki hatha jogi

18:00 – 18:15 – przerwa

18:15 – 19:30 – wykład “Czy starożytni znali metody pokonywania stresu? Techniki starożytne spoza jogi” cz. I, oraz relaksacja.

Niedziela 11 czerwca:

09:30 – 11:30 – sesja III praktyki hatha jogi

11:30 – 12:00 – przerwa

12:00 – 13:30 – sesja IV praktyki hatha jogi

13:30 – 13:45 -przerwa

13:45 – 15:30 – wykład “Czy starożytni znali metody pokonywania stresu? Techniki starożytne spoza jogi” cz. II, oraz relaksacja.

MIEJSCE:

Gdańsk Oliwa, al. Grunwaldzka 487 C, Kolektyw Ruchu

KOSZT:

Dwudniowy warsztat 10-11 czerwca koszt 330 zł.  Gwarancją uczestnictwa jest rejestracja mailowa i wpłata całej kwoty do 31 maja. Nr konta do wpłat: Akademia Redukcji Stresu 69 1140 2004 0000 3102 7513 2491. Tytuł wpłaty: prof Szopa 10-11.06. Tylko sobota 190 zł, tylko niedziela 190 zł – taka sytuacja możliwa jedynie w przypadku braku kompletu na cały warsztat. Ilość miejsc ograniczona 35.

ZAPISY:

Paweł Gutral, pawel@gutral.pl, 601632704